• NWK Lojaliteit
  • image

NEWEST FINANCIAL RESULTS / NUUTSTE FINANSIËLE RESULTATE

Please read through the brochures for more information on the financial statements. The financial statements of NWK Limited and NWK Holdings Limited comply with the provisions of the Companies Act of South Africa and have been prepared in accordance with the prescriptions of international financial reporting standards.

 

Gaan gerus deur die brosjures vir meer inligting omtrent die finansiële state. Die finansiële state van NWK Beperk en NWK Beherend Beperk voldoen aan die bepalings van die Maatskappywet van Suid-Afrika en is in ooreenstemming met die voorskrifte van internasionale finansiële verslagdoeningstandaarde voorberei.

Year-end results 2016/17 / Jaareindresultate 2016/17

NWK Holdings Limited year-end results 2016/17

File size: 2.73MB
Click here to download

NWK Beherend Beperk jaareindresultate 2016/17

File size: 2.53MB
Click here to download

NWK abbreviated annual report 2017

File size: 2.71MB
Click here to download

NWK verkorte jaarverslag 2017

File size: 2.96MB
Click here to download

NWK Limited year-end results 2016/17

File size: 3.22MB
Click here to download

NWK Beperk jaareindresultate 2016/17

File size: 3.27MB
Click here to download

Press release 2017

File size: 190KB
Click here to download

Persverklaring 2017

File size: 130KB
Click here to download

Interim results 2016/17 / Interimresultate 2016/17

NWK Limited Interim results 2016/17

File size: 603KB
Click here to download

NWK Beperk Interimresultate 2016/17

File size: 601KB
Click here to download

NWK Holdings Limited Interim results 2016/17

File size: 1.09MB
Click here to download

NWK Beherend Beperk Interimresultate 2016/17

File size: 1.09MB
Click here to download

 

Have a look at

Nation in Conversation

NWK is member of